TIN NỔI BẬT
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

 

 Hồ sơ năng lực


* NĂNG LỰC CON NGƯỜI

 

Số lượng nhân viên: 65 người

 

§   Trình độ đại học:    22 người

§   Trình độ cao đẳng:  36  người

§   Trình độ trung cấp:  07 người

 


* NHÀ XƯỞNG

 

Diện tích nhà máy: 1000 m2/nhà máy

 


* TRANG THIẾT BỊ

 


§   THIẾT BỊ ĐO

 

CMM CRYSTA-PLUS M443

 

Panme Mitutoyo và các thiết bị đo chính xác

 

§   MAY PHAY VÀ MÁY TIỆN CNC: 15

 

No

Name

X-Y-Z

Speed of main axis

Controlling system

Origin

1

Roku-Roku

600x420x400

8000 RPM

FANUC 16-M

Japan

2

Hiraoka

900 x 480 x 400

4000 RPM

FANUC

Japan

3

Yokocera

650 x 350 x 320

8000 RPM

FANUC – OM

Japan

4

My Center

650 x 350 x 320

6000 RPM

FANUC – OM

Japan

5

Roku – Roku

600 x 420 x 400

4500 RPM

FANUC – OM

Japan

6

Hamai

420 x 900 x 150

4000 RPM

FANUC – OM

Japan

7

Hitachi seiki – MV40 II

1050x600x550

4500 RPM

FANUC - OM

Japan

8

Mitsubishi

1050x550x560

4500 RPM

SEICOS

Japan

9

     Mori seiki

800x410x510

8000 RPM

FANUC – 16M

Japan

10

Urawa

700x500x400

6000 RPM

FANUC – OM

Japan

11

Hitachi seiki VK55 II

760x500x500

4500 RPM

SEICOS

Japan

12

Nakamura-Tome

210x320

3200 RPM

FANUC – OTC

Japan

13

Takisawa

600x360

3200 RPM

FANUC

Japan

14

Takisawa

300x420

3200 RPM

FANUC

Japan

15

Miyano

350x520

3200 RPM

FANUC

Japan

 

§   MÁY CẮT DÂY: 7

 

No

Name

X-Y-Z

Origin

Quantity

1

GS3240B

400 x 300 x 300

China

1

2

GS4050B

450 x 450 x 320

China

1

3

Maki No

400 x 320 x 300

Japan

1

4

Wantai DK7740J

450x350

China

1

5

DK7735

350 x 450

China

1

6

FZC DK7732

320 x 400

China

1

7

Fanuc Robocut α-1c

450x450x320

Japan

1

 

§   MÁY PHAY VÀ MÁY TIỆN VẠN NĂNG: 5


No

Name

X-Y-Z

Speed of main axis

Origin

1

Goldsun

800 x 320 x 400

1800 RPM

China

2

Hitachi

800 x 320 x 400

1800 RPM

Japan

3

Blue Max

800 x 320 x 400

1800 RPM

Japan

4

Seiki

800 x 320 x 400

1800 RPM

Japan

5

Howa Strong 860 (T5534)

800 x 320 x 400

1800 RPM

Japan

 

§   MÁY HÀN: 4

 

No

Name

X-Y-Z

Origin

1

Hitachi GHL-NB-409  flat surface grinding

350x700

Japan

2

Hitachi  GHL-NB-409FT CNC grinding

450x1100

Japan

3

Okamoto flat surface grinding

1200x600

Japan

4

Wasino

200 x 400

Japan


 

§   CÁC MÁY KHÁC: 7

 

No

Name

Origin

Quantity

1

Column-type drilling machine

Taiwan

3

2

Taro machine

Taiwan

1

3

TIG (tungsten inert gas) welding machine

Taiwan

1

4

Hardness testing machine AR 936

Taiwan

1

5

Heat-treating furnace (capacity 600*400*400 )

Taiwan

1

6

Plasma cutting machine         ( Cut 100I)

Taiwan

1

7

Chamfering machine       GD-900

Suying

Taiwan

2